תנאי שימוש

תנאי שימוש

אתר האינטרנט של תיירות הר הנגב, שותפות התיירות של המועצה המקומית מצפה רמון, המועצה האזורית רמת הנגב והמועצה המקומית ירוחם- להלן "המועצות החברות בשותפות"
השימוש באתר זה ובתוכנים המופיעים בו כפוף לתנאי השימוש והמגבלות הבאים, ומהווה הסכמה מצד הגולשים לתנאים אלה.
במאמרים, בתמונות ובהמלצות המפורסמות באתר אין משום המלצה או חוות דעת. החלטה כלשהי שתתקבל על סמך המידע המצוי באתר, או בגלל היעדר מידע באתר, היא על אחריות המשתמשים השונים בלבד.
צוות תיירות הר הנגב ינקוט בכל הצעדים הסבירים על מנת לספק מידע מהימן ואיכותי בכתבות, בסרטונים ובשאר החומרים שבאתר. יחד עם זאת תיתכנה שגיאות או טעויות אנוש בתוכן האתר; צוות תיירות הר הנגב מתחייב בזאת לבדוק ולתקן כמיטב יכולתו כל טעות או מידע שגוי, בזמן הקצר ביותר מהבאת הטעות לידיעתו.

  1. תנאי שימוש:

א. צוות תיירות הר הנגב מאפשר לגלוש באתר, לצפות ולקרוא בדפים המפורסמים בו ואף לשמור מידע זה לצרכים פרטיים בלבד ולא מסחריים.
ב. אין לשנות ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או למכור ו/או להציג בפומבי ו/או לעשות שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר באתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מפורשת וכתובה של נציגי המועצות החברות בשותפות.
ג. המועצות החברות בשותפות שומרות לעצמן את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא קבלת הסכמה או אישור מהגולשים או מקצתם, ובלבד שהתנאים יפורסמו כחוק בדף זה.

  1. זכויות וקניין רוחני:

א. זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, לרבות שם האתר, עיצוב האתר, סימני המסחר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי המדיה והגרפיקה, וכל חומר אחר, הם רכושן של המועצות החברות בשותפות. אין לשנות, ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או להציג ו/או לתרגם מידע או לעשות כל שימוש אחר באתר (מסחרי או לא מסחרי), בנתונים שבאתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, או למסור לצד כלשהו כל חלק מכל אלה ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש, של נציגי המועצות החברות בשותפות.
ב. צוות תיירות הר הנגב יעדכן מעת לעת את האתר, כולל התכנים, המבנה, העיצוב, השירותים הכלולים בו (הסרה והוספה), השפות המוצגות והתפקוד הטכני. שינויים אלה, בין אם יעוררו תקלות, אי נוחות, בעיות גישה או כל קושי אחר, ובין אם לא, לא יהוו עילה לכל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי צוות תיירות הר הנגב ונציגי המועצות החברות בשותפות.

  1. תכנים שהועלו על ידי גולשים:

א. באתר מתפרסמים תכנים כגון: פורומים, תגובות לכתבות, קהילות, בלוגים, חדרי שיחה (צ'אטים) ושירותים נוספים, המאפשרים לכל הגולשים להזין תכנים משלהם. יובהר כי כל זכות קניין רוחני ו/או זכות יוצרים ו/או כל זכות אחרת בתכנים המועלים על ידי הגולשים באתר, שייכים לגולשים אשר העלו אותם לאתר.
ב. בפרסום המלצות באתר אין להשתמש בשפה פוגענית או גזענית ולקיים הוראות כל דין.
ג. צוות תיירות הר הנגב רשאי למחוק, לערוך, לקצר, לאחד, להוסיף, לתרגם ולדחות פרסום כתבה ו/או הודעה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של חברי הצוות, ללא שום חובה או צורך לתת למען דהו הסבר על החלטות אלה.

  1. פרטיות:

א. צוות תיירות הר הנגב שומר את הזכות להעביר פרטים לא אישיים כגון קובצי "cookie", לגופים שאיתם משתף הצוות פעולה בתחום הפרסום, המחקר והשיווק. פרטים אישיים של גולשים כגון שם וכתובת מגורים לא יימסרו לצדדים שלישיים.
ב. בעצם השימוש באתר, מהווה הצהרה של הגולשים כי ידוע להם שפעולות הקשורות לרישום לאתר, כרוכות בשתילת " "cookies – קובצי עוגייה, במחשביהם או במכשירים הניידים, אשר מיועדים לזהות את הגולשים בביקוריהם באתר, ובשאר הנכסים הדיגיטליים של השותפות.
ג. באתר מוצגות פרסומות של צדדים שלישים. בעצם הגלישה באתר הגולשים מאשרים בזאת לצוות תיירות הר הנגב להעביר את הנתונים המצטברים מקובצי העוגייה לחברות המפרסמות.

  1. סמכויות שיפוט:
    א. הסכם זה מעוגן בחוקי מדינת ישראל
    ב. בכל מחלוקת הנוגעת לאתר זה תהה סמכות השיפוט של בית המשפט בבאר שבע

האתר בהרצה יתכנו תקלות. אנו עובדים עליהן כדי להביא לכם את חווית הגלישה הטובה ביותר